ABECO Projecten BV
Menu
Privacy statement

Uw gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld

Hieronder wordt de privacy statement beschreven.

Bescherming persoonsgegevens

ABECO Projecten BV is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van deze website van essentieel belang is voor de activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. ABECO houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

ABECO legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van ABECO afneemt of anderszins contact heeft met ABECO. ABECO gebruikt deze gegevens voor adres validatie, de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden.