ABECO Projecten BV
Menu
Disclaimer

Op deze pagina worden de rechten en plichten beschreven van betrokken partijen.

Hieronder wordt onze disclaimer beschreven.

Inhoud

De informatie die door ABECO Projecten BV wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ABECO kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. ABECO en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. ABECO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door ABECO zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van ABECO.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van ABECO omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.